Parturnering ved 3 borde

Nogle gange har man mulighed for at samle 12 personer (3 borde) til privat bridge og ønsker at spille en normal parturnering (Howell).

Det kan godt lade sig gøre med 10 runder af 3 spil – altså 30 spil. Man skal dog kun skifte plads 4 gange, hvilket gør det nemt at administrere.

I bridgeprogrammet Pairsscorer findes der netop en sådan simpel parturnering, som hedder: Green EBU24A F 3.

Til denne turnering har jeg udarbejdet bordplancher og regnskabssedler.

De kan hentes her:

Bordplancher: Bordplancher 3 borde

Regnskabsark (8 per side): Regnskabssedler Howell 3 borde

Hvis man ikke har rådighed over bridgeprogrammet Pairsscorer, kan man som i gamle dage lave pointberegning manuelt.

Meget kort fortalt finder man for hvert spil det par for N/S, som har klaret sig bedst. De får 4 point. De næstbedste får 2 point og de dårligste får 0 point. Ved lighed i resultaterne deler man de de givne point. F.eks. gives der 3 point til begge par, hvis de har lighed i toppen. Når pointene er givet til alle N/S par, udregnes de tilsvarene tal til alle Ø/V par, således at summen for N/S og Ø/V er 4, Hvis N/S har fået 0 point, skal Ø/V have 4 point.

Til sidst laves en sammentælling af alle pointene for alle par, og turneringen er færdig.

God fornøjelse