PairsScorer.

Jeff Schmidt, som har produceret og markedsført PairsScorer som et sharewareprogram, solgte i 2016 programmet i en ny udgave “EBU Scorer” til det engelske bridgeforbund, EBU. De to programmer er i startfasen ens, men PairsScorer bliver ikke mere videreudviklet og supporteret. Ved køb af en licens hos EBU vil man dog tilkøbe sig disse faciliteter. Men PairsScorer har gennem mange år tilpasset sig de gængse spilsystemer, så den gamle gratis udgave kan sagtens benyttes i mange år endnu. Programmet forefindes sikkert stadig i mange bridgeklubber.

Nedenfor kan man hente og læse en del af de undervisnings- og hjælpevejledninger, som jeg løbende har lavet/formidlet i forbindelse med undervisning i brugen.