Om mig selv.

Jeg hedder Per Jensen og er i dag pensionist efter et arbejdsliv i gymnasiebranchen som underviser og rektor på private gymnasier.

Jeg er uddannet på KU som cand. scient. i fagene matematik og fysik. Allerede i 70’erne begyndte jeg at interesserer mig for de første spæde forsøg på at udvikle it-udstyr, som ikke fyldte så meget , og som var let at betjene. Altså det vi fremover kaldte en pc. Jeg fik omkring 1978 rådighed over en af de allerførste af slagsen i DK. Den hed Commodore PET, og den kan i dag ses på teknisk museum. Den havde et lager på 8 kBytes, en meget lille sort/hvid skærm, et tastatur og en almindelig lille båndafspiller. Programmeringssproget var den første udgave af BASIC. Der var ingen vejledning i brugen af maskinen og sproget, men nogle noter fra amerikanske studerende fulgte med. Sammen med et par andre kollegaer fik jeg dog rimelig hurtigt styr på programmeringssproget og gik på opdagelse i de mange brugsmuligheder, der kunne skabes i mine fag. Det medførte, at jeg i flere år var en efterspurgt foredragsholder i skoleverden om den nye tid med pc’er. Det var dog ikke altid lige nemt at fortælle og vise en stor forsamling brugen af pc’en, når man ikke på det tidspunkt rådede over en projektor, men kun en meget lille skærm på omkring 10×15 cm. Men hurtigt kom der nye og større pc’er på markedet. Samtidig faldt prisen også meget fra de 18.500 kr., som min første PET kostede. Dette var altså starten af pc’ernes indtog i undervisningssektoren her i landet. Det var meget spændende at have været en væsentlig del af denne udvikling.

I mit arbejde som rektor og ledelse af private gymnasier, hvor der var store krav til styring af økonomi og forældre/elevdata blev jeg en af de første i landet til få skabt en flerbruger database, som kunne klare de daglige arbejdsopgaver i administrationen, og som blev anvendt på mange private gymnasier. Senere fik jeg et samarbejde med Amtsrådsforeningen om samkøring af processerne i databaseprogrammerne for de private og offentlige gymnasier.

I min pensionisttid har jeg spillet en del bridge og har i den forbindelse både i Frederiksberg og Ældresagens bridgeklub arbejdet som turneringsleder, hvor jeg især i Ældresagens regi har hjulpet andre turneringsledere med edb-styring af spillet – herunder i brugen af PairsScorer og BridgeMate.

Denne nye opdaterede hjemmeside indeholder derfor en del oplysninger om bridge og især om brugen af programmet PairsScorer. Desuden vil jeg lægge diverse it-vejledninger her. Alt må bruges direkte uden godkendelse.

Databaseprogrammering interesserer mig stadig meget. Jeg har i den forbindelse lave en del programmer til datastyring i foreninger (f.eks.. vand- og varmemåling/regnskaber og persondata).

Hvis der skulle være spørgsmål til undertegnede, kan det ske via mail: perajensen@youmail.dk.