Kursus i brevfletning.

I forbindelse med masseudsendelse af skrivelser/mail til en gruppe personer, hvor indholdet generelt er det samme, men med nogle få personlige oplysninger (navn, adresse, særlige oplysninger mm.) kan man simplificere arbejdet væsentligt ved at flette et worddokument med en tabel (Excel, Access eller lignende), hvor de personlige oplysninger er angivet.

Denne proces kaldes “Brevfletning“. Nedenstående er angivet et kursusforløb samt de tilknyttede hjælpefiler. Hent dem her:

Kursus i brevfletning: Kursus

Kurset deles i to dele:

1. Almindelig fletning af et dokument.

  • Grunddokument: Dokument

  • Modtagertabel med personlige oplysninger: Tabel

  • Skabelondokument med koder: Skabelon

2. Særlig fletning, hvor dokumentets indhold sendes som mail (kun tabellen er anderledes).

  • Modtagertabel med personlige oplysninger: Tabel

God arbejdslyst.