Svage to-åbninger

I meldeforløbet kan det nogle gange betale sig, ”at stikke en kæp i hjulet” overfor modparten i deres meldeforløb, især hvis de har pointene og kan forventes at komme i udgang. Man kan derfor med fordel åbne med en 6-farve på 2-trinnet med 6-11 points (helst med points i den meldte farve).

Men inden valget træffes, er det meget vigtigt at se på zonestillingen, da vores ”spærremelding” måske ender på en højere niveau og kommer til at blive en ”offermelding”.

Det er klart, at en svag to-åbning især i en majorfarve er en kraftig spærremelding, idet modparten ofte er tvunget til at starte deres meldinger på 3 trinnet – meget generende.

Vi kan også være i den situation, at vor makker har mange points, og at det os, som alligevel skal have spillet. Vi bør derfor aftale på forhånd, hvordan vi takler denne situation - se et forslag til dette nedenstående.

Vi forestiller os nu, at vi har lavet en sådan svag to-åbning, og spørgsmålet er: hvordan skal makker svare?

Der er følgende muligheder:

 • pas – ingen points og ingen støtte på anden vis.
 • melde 3 i den meldte farve – ikke så mange points og min. 2 kort i farven – husk at se på zonestillingen – det er en ekstra spærremelding, som ikke må komme videre..
 • melde 4 i den meldte farve – har en åbningshånd og min. 2 kort i farven og god zonestilling, men brug normalt sidste mulighed angivet nedenfor (meld 2 ut).
 • 2 eller 3 i ny farve – har en åbningshånd, min. 6 farve eller meget god 5 farve og kan ikke støtte åbner i åbningsfarven.
 • 2 ut – har en god åbningshånd og vil undersøge, om man skal gå videre for at komme i udgang.

Svaret for åbner på de tre første meldinger giver sig selv – nemlig pas.

Den fjerde er en inviterende melding, og man må ud fra sin hånd vurdere, om man skal sige pas eller støtte.

Men den sidste melding er en såkaldt ”relæ-melding”, som er en kunstig melding (husk alert), som kræver at man svarer på to spørgsmål:

 • Hvor mange points har du med?
 • Er dine points primært i den meldte farve?

Mange bridgespillere bruger følgende svarsystem (konventionen Ogust):

 • 3 kl: 6 – 8 points og pointene er ikke i den meldte farve.
 • 3 ru: 6 – 8 points og pointene er i farven.
 • 3 hj: 9- 11 points og pointene er ikke i farven.
 • 3 sp: 9 -11 points og pointene er i farven.

Med dette svar fra åbner får makker mange oplysninger og må på baggrund af dette vurdere det videre meldeforløb. Har vi points nok til at komme i udgang, og hvad skal meldingen være (farve eller ut)?

opdateret d. 10. oktober 2013