Stenbergs 2ut

I det følgende kaldes den person, som åbner med en melding for ÅBNER og dennes makker for SVARER.

 

Ved en normal åbningsmelding kræves, at man har mindst 12 hp (honnørpoint).

Det er derfor meget vigtigt, at man fra makker efterfølgende får en beskrivelse af, om denne kan støtte i den meldte farve eller ikke. Samtidig vil det også være rart at få en beskrivelse af makkers pointsstyrke.

I det følgende behandles den situation, at man har fundet fit i åbners farve – det betyder, at man har mindst 8 kort tilsammen i den meldte farve.

Det mest anvendte meldesystem siger, at man skal have mindst:

 • 5 spar
 • 4 hjerter
 • 4 rudder
 • 3 klør (skraldespanden – ofte kaldet ”forberedende klør”)

for at lave en åbningsmelding med mindst 12 hp.

Det betyder, at der er fit i farven, hvis makker har mindst:

 • 3 spar
 • 4 hjerter
 • 4 rudder
 • 5 klør

 

Ekstra støttepoints.

Hvis man har fundet fit i åbningsfarven, er det vigtigt, at man revurderer sin hånd med hensyn til pointsfordelingen, inden man som svarer giver sin melding.

Mange spiller med, at man tillægger hånden ekstra points efter følgende regel:

 • 5 point for en renonce
 • 3 point for en singleton
 • 1 point for en doubleton

Man lægger derfor disse points til hp og får et nyt tal hsp (honnørstøttepoint), som bruges ved svaret.

 

Hvis Åbner har åbnet i en majorfarve og SVARER har fit og mindst 13 (13+) hsp, benyttes ofte en konvention, som kaldes Stenbergs 2 ut. SVARER skal altid melde 2 ut (skal alertes). Der er altså minimum 25 point hsp tilsammen, hvilket er nok til udgang (4 i majorfarven).

 

Men i stedet for bare at melde det, vil det være rart at undersøge om der yderligere er mulighed for at komme i en slemkontrakt. Der findes mange varianter af Stenbergs 2 ut til at løse dette problem med. En meget simpel metode er, at ÅBNER efter de 2 ut fra SVARER viser sin styrke på følgende måde:

3 kl: minimum hånd (12 - 15 point)

3 ru: ekstra styrke (16 - 18 point)

3 i den anden umeldte majorfarve (19 - 21 point)

Ud fra det kan SVARER let se, om man tilsammen har minimum 32 points, som normalt er nok for en slemkontrakt.

 

 

opdateret d. 15. november 2011