Oplysningsdobling

Betingelser for at lave en oplysningsdobling efter en modstander har åbnet med en melding i en farve, er:

1. Mindst en åbningshånd

2. Tilstrækkelig trumfstøtte til alle umeldte farver (mindst Bxx)

3. Få kort i modstanderens farve (højst en doubleton)

Normalt vil dobling af en majorfarve vise 4 kort i den anden majorfarve.

Dog kan man altid lave en oplysningsdobling uanset fordeling med 17+ hp.

 

Makkers svar, når fjenden ikke melder videre:

0-7 point: svar i bedste farve så lavt som muligt (prioritet for en majorfarve)

8-11 point: svar med enkeltspring

12+ point: meld straks til udgang med en 5-farve i major ellers overmeld i fjendens farve for at bede oplysningsåbneren om at vælge farve (skal i udgang)

eller hvis ikke 4-farve i major, men hold i modpartens farve:

8-10 point: meld sans billigst muligt (hold i modpartens farve)

11-12 point: spring i sans (dobbelt hold i modpartens farve)

13+ point: meld 3 ut (dobbelthold i modpartens farve)

 

Svar fra oplysningsdobler efter makkers svar:

12-16 point: meld pas, hvis makker har meldt billigst muligt

17+ point: forsøg om der er mulighed for at komme i udgang - meld ny farve (makker skal svare) eller meld straks til udgang

 

Opgaver – hvad melder du med nedenstående hænder:

1. sp: 6 hj: K D 10 8 5 ru: E 7 2 kl: K B 8 3 Vest: 1 ru Nord: Dbl Øst: Pas Syd: ?

2. sp: 9 7 hj: 10 3 ru: B 9 8 7 2 kl: B 8 5 3 Vest: 1 ru Nord: Dbl Øst: Pas Syd: ?

3. sp: K D 10 7 hj: 6 5 ru: E 6 3 kl: K B 7 4 Vest: 1 ru Nord: Dbl Øst: Pas Syd: ?

4. sp: D 10 7 5 3 hj: K 4 ru: 8 5 3 kl: K B 6 Vest: 1 ru Nord: Dbl Øst: Pas Syd: ?

5. sp: D 10 7 hj: K 10 4 ru: K 5 3 kl: D 6 5 2 Vest: 1 ru Nord: Dbl Øst: Pas Syd: ?

 

Hvad nu, hvis makker til åbner også melder ind?

Nu er man efter en oplysningsdobling ikke forpligtiget til at melde – man bør melde pas med en dårlig hånd. Men hvis man alligevel melder, lover man en vis styrke (mindst 8 point).

Man har her også den mulighed at doble åbners makker efter hans indmelding. Det betyder, at man beder oplysningsdobleren om at melde sin bedste farve – man skyder altså valget af farve fra sig, men lover mindst 8 point.

opdateret d. 7. november 2012