Marionet Stayman

Efter makkers åbning i 1 ut, bør man normalt med min. 8 point og en eller to firfarver i major undersøge, om man har fit i en af disse majorfarver, og efterfølgende om man her kan komme i udgang.

Til det brug anvender mange spillere i dag konventionen "Marionet Staymann", som er en videreudvikling af den oprindelige og lidt simplere konvention, "Staymann". Med "Marionet Satymann" får man samtidig en mulighed for at lave overførsel til ruder, hvis man har en meget svag hånd (under 8 point) med 5-6 rimelig gode ruder.

Reglerne er:

Der er åbnet med 1 ut (jævn fordeling med 15 – 17 point). Hvis SVARER har 4 kort i en eller to af majorfarverne og minimum 8 point, skal denne melde 2 klør (den skal alertes, da det er en kunstig melding).

 

ÅBNER skal herefter altid melde 2 ruder . Meldingen skal alertes.

Herefter har man som SVARER følgende 5 svarmuligheder:

•  pas, hvis man kun har 5-6 rimelig gode ruder og under 8 point.

•  2 spar, hvis man har 4 hjerter

•  2 hjerter, hvis man har 4 spar

•  2 ut, hvis man har 4 kort i både hjerter og spar og 8-9 point

•  3 ut, hvis man har 4 kort i både hjerter og spar og 10+ point

Alle meldinger bortset fra pas skal alertes (kunstige meldinger).

 

Når ÅBNER herefter skal svare, må denne vurdere sin hånd endnu engang. Hånden har som udgangspunkt 15-17 point. Man sætter den til at være en lille sans-hånd med 15-16 point og en stor sans-hånd med 17 point. Nogle gange vil man dog med 16 point også vurdere den som en stor hånd. Afhængig af styrken er der følgende svarmuligheder:

 

Med en lille åbningshånd er svarmulighederne for ÅBNER:

•  3 hjerter efter meldingen 2 spar, hvis man har 4 kort i hjerter (fit i hjerter)

•  3 spar efter meldingen 2 hjerter, hvis man har 4 kort i spar (fit i spar)

•  3 hjerter eller 3 spar efter meldingen 2 ut, hvis man har 4 kort i en af disse majorfarver (fit i denne farve)

•  2 ut efter meldingerne 2 hjerter og 2 spar, hvis man ikke har fit i nogen af majorfarverne

•  pas efter meldingerne 2 ut og 3 ut, hvis man ikke har fit i nogen af majorfarverne

•  4 hjerter eller 4 spar efter meldingen 3 ut, hvis man har fit i en af disse farver

I alle disse tilfælde melder ÅBNER altså billigst muligt. Herefter skal SVARER afgøre, om meldingen skal forsætte til udgang, eller om der skal siges pas. Hvis SVARER har 10+ point, er der point nok til udgang, og SVARER melder derfor til udgang (4 hjerter, 4 spar eller 3 ut). Ellers siges der pas.

 

Med en stor åbningshånd er svarmulighederne for ÅBNER:

•  4 hjerter efter meldingen 2 spar, hvis man har 4 kort i hjerter (fit i hjerter)

•  4 spar efter meldingen 2 hjerter, hvis man har 4 kort i spar (fit i spar)

•  4 hjerter eller 4 spar efter meldingen 2 ut eller 3 ut, hvis man har 4 kort i en af disse majorfarver (fit i denne farve)

•  3 ut, hvis man ikke har fit i nogen af de inviterede majorfarver

•  pas efter meldingen 3 ut, hvis man ikke har fit i nogen af de inviterede majorfarver

 

Herefter er meldeforløbet slut.

 

opdateret d. 15. november 2011