Kulørsvigt

 

Regler vedr. kulørsvigt.

Hvis der er begået kulørsvigt, skal turneringsleder tilkaldes.

Hvis spillet ikke er færdigspillet, vil TL altid bede om, at dette bliver gjort, inden en evt. straf idømmes.

Hvis TL ikke kan tilkaldes straks, kan man godt spille dette spil færdigt og derefter få fat i TL. Man skal blot huske hvilket nr. stik, kulørsvigtet blev foretaget i. Man må endvidere ikke røre ved kortene, inden TL kommer.

Den normale regel er:

•  Hvis det par, som lavede kulørsvigt, netop fik stik ved kulørsvigtet, idømmes parret et strafstik

•  Hvis det par, som lavede kulørsvigt, efterfølgende har fået et eller flere stik, idømmes parret endnu et strafstik

Efter denne regel kan det fejlende par altså idømmes 0, 1 eller 2 strafstik.

 

Der er dog to undtagelser:

•  Hvis kulørsvigtet skete i det tolvte stik, skal fejlen bare rettes ved efterfølgende at bekende her og lægge rigtigt til i det trettende stik. Altså ingen straf.

•  Hvis kulørsvigtet i væsentlig grad ødelægger spilføringen for det ikke fejlende par, og de dermed mister en del stik, kan TL efter nærmere granskning af kortene og sammenligning med resultaterne fra andre par, rette yderligere i resultatet. Denne situation sker sjældent, men hvis det forurettede par mener, at TL skal vurdere resultatet endnu engang, skal dette straks meddeles.

 

Per Jensen

11. februar 2016