Knibe eller ej

Som spiller kommer man ofte i en situation, hvor man skal vælge mellem at topspille sine topkort fra oven eller at knibe efter en honnør. Hvad man skal gøre afhænger af sandsynligheden af, hvordan kortene er fordelt hos modparten. Inden man træffer et valg, bør man derfor prøve at lære nogle få regler om, hvordan kortene normalt fordeler sig hos modparten.

Uden at beskrive de mange muligheder og deres sandsynligheder, kan man kort sige følgende:

•  Når der mangler et lige antal kort ude, er der størst sandsynlighed for, at de sidder skævt.

•  Når der mangler et ulige antal kort ude, er der størst sandsynlighed for, at de sidder jævnt fordelt.

 

Eksempler:

Antal kort hos dig og makker

Manglende kort hos modparten

Størst sandsynlighed hos modparten

6

7

4-3 fordeling

7

6

4-2 fordeling og ikke 3-3 fordeling

8

5

3-2 fordeling

9

4

3-1 fordeling og ikke 2-2 fordeling

10

3

2-1 fordeling

 

Alt dette betyder, at man med et lige antal kort ude skal topspille efter den honnør, som man vil fange (lige – top).

Med et ulige antal kort ude skal man omvendt knibe efter honnøren (ulige – knib).

 

Man kan selvfølgelig aldrig garantere, at en topspilning eller en knibning går godt. Men set over mange spil vil ovenstående regel give det bedste resultat.

Eksempel 1:

Trumffarven hos nord og syd sidder således:

Nord: E B 8 6 3 Syd: K 10 5 2

Kontrakten spilles fra syds hånd, og syd kan se, at hun mangler damen i farven for med rimelighed at have styr på trumffarven.

Tilsammen har hun og bordet 9 kort i farven, og hun ved fra reglen, at hun skal topspille, idet modparten har et lige antal kort (4 stk.) i farven. Hun spiller derfor konge.

Hun får lov til at få stikket med kongen, og alle bekender. Hun ved nu, at der er 2 kort tilbage hos modparten. Hun bruger igen reglen med et lige antal og topspiller med esset fra bordet.

Hvis den ene ikke bekendte, ved hun, at der nu er 3 kort ude, og at hun skal prøve at knibe. Hun sender derfor 10-eren af sted i en knibning.

Eksempel 2:

Trumffarven hos øst og vest sidder således:

Øst: E B 8 7 3 Vest: D 10 6

Kontrakten spilles fra østs hånd. Øst ønsker at fange kongen. Hun tæller, at hun har 8 kort i farven og dermed et lige antal. Modparten har derfor et ulige antal, og hun skal derfor knibe efter kongen. Men det kræver, at hun kommer over på bordet. Hvis det kan lade sig gøre, spilles først dame. Hvis kongen falder, er problemet løst – hvis ikke, forsøges med en ny knibning, hvis der stadig er et ulige antal kort ude hos modparten – ellers topspilles.

 

opdateret d. 15. november 2011