Jacoby (overførsel til major efter 1 ut)

Efter åbningen 1 ut sidder Svarer nogle gange med en skæv hånd med 5+ i en majorfarve. Det er derfor ikke altid fornuftigt at melde videre i sans. Svarer ved, at Åbner med meldingen 1 ut altid har mindst 2 med i alle farver, og der er måske fit i denne majorfarve. For at undersøge dette nærmere har man konstrueret følgende simpel konvention, som har flere navne: transfers, overførsel eller Jacoby transfers (efter Oswald Jacoby, USA).

 

Ovenpå 1 ut melder Svarer:

•  2 ruder, hvis man har 5+ i hjerter

•  2 hjerter, hvis man har 5+ i spar

Der er ingen begrænsning i pointfordelingen. Svarer må selv med få point benytte denne melding.

Åbner skal alerte (banke), da Svarers melding er kunstig.

 

Åbner skal herefter melde følgende:

•  2 hjerter, hvis Svarer har meldt 2 ruder

•  2 spar, hvis Svarer har meldt 2 hjerter

Der skal igen alertes, da meldingen er en tvungen kunstig melding.

 

Herefter skal Svarer melde:

•  pas – med 0-7 point

•  2 ut – med kun 5 i majorfarven og 8-9 point

•  3 ut – med kun 5 i majorfarven og 10+ point

•  3 hjerter/spar – med 6+ i majorfarven og 8-9 point

•  4 hjerter/spar – med 6+ i majorfarven og 10+ point

 

Åbner skal nu med denne viden svare følgende:

•  pas – ovenpå 2 ut, hvis hånden ikke har fit og har minimum (15 point)

•  3 hjerter/spar – ovenpå 2 ut, hvis hånden har 3+ med i denne majorfarve og minimum honnørpoint – herefter må Svarer vurdere med sine honnørpoint , om den kan hæves til 4 hjerter/spar

•  4 hjerter/spar – ovenpå 2 ut, hvis hånden har 3+ med i denne majorfarve og maksimum honnørpoint

•  3 ut – ovenpå 2 ut, hvis hånden ikke har fit og har maksimum (16-17 point)

•  pas – ovenpå 3 ut, hvis der ikke er fit i majorfarven

•  4 hjerter/spar - ovenpå 3 ut, hvis hånden har 3+ med i denne majorfarve og dermed fit

•  pas – ovenpå 3 hjerter/spar, hvis hånden har minimum – husk at regne med honnørpoint

•  4 hjerter/spar – ovenpå 3 hjerter/spar, hvis hånden har maksimum honnørpoint

•  pas – ovenpå 4 hjerter/spar

 

Fordelen ved at benytte overførsel er bl.a.:

•  kontrakten spilles af den stærke hånd – det er den lille hånd, som kommer ned på bordet.

•  svarhåndens mulighed for at beskrive sin hånd (fordeling og styrke) stiger væsentlig

 

 

opdateret d. 7. november 2012