Indmeldinger

Indmeldinger.

En indmelding viser ca. 8 – 16 point hp og mindst en rimelig 5-farve (med 17+ hp dobler man i stedet og melder herefter en farve, som viser stor styrke). Ordet ”rimelig” betyder mindst to honnører i farven.

Hvis indmeldingen foregår på to-trinnet, bør man dog have mindst en rimelig 6-farve eller en 5-farve med topkortene i denne farve. Alt sammen under hensyntagen til zonestillingen.

I det følgende kaldes makkeren til indmelder for ”fortsætter”.

Fortsætters meldinger (antager at indmeldingen er 1 spar efter åbning i 1 ruder):

Styrke

Fit

Svarmelding

Bemærkninger

0 – 9 hp

3-kortsfit

2 spar

 

0 – 9 hp

4-kortsfit

3 spar

 

0 – 9hp

5-kortsfit

4 spar

 

10+ hp

Fit (min. 3-kortsfit)

2 ruder (overmelding i åbners farve)

Indmelder skal herefter beskrive styrken af sin hånd – se nedenfor

10+ hp

Ingen fit - ingen hold i åbners farve

Pas eller evt. ny god farve

 

10+ hp

Ingen fit - hold i åbners farve

sans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter fortsætter har svaret 2 ruder (overmelding i åbners farve), kan indmelder beregne minimum af hp ved at lægge sine point sammen med 10 hp fra fortsætter. Men fortsætter kender ikke dette tal, så næste melding fra indmelder bør beskrive dette. Det gøres efter følgende model:

8 – 11 p: meld farven billigst muligt – altså: 2 spar

12 – 14 p: spring i indmeldingsfarven – altså: 3 spar

15 – 16 p: spring til udgang – altså: 4 spar

I pointberegningen har man i sidste omgang medtaget evt. fordelingspoint. Målet er, om man kan nå op på 25 point.

opdateret d. 22. oktoberber 2014