Utilstrækkeligt bud.

Det kan ske, at der under et meldeforløb bliver givet et utilstrækkeligt bud.

 

Eksempel: Din makker melder 1 spar, modspiller melder 2 hjerter og du melder 2 klør.

 

Det er en utilstrækkelig melding. Den anden modspiller kan vælge at melde videre og dermed acceptere det utilstrækkelige bud.

Måske siger han pas, fordi han også sover – eller måske melder han 2 hjerter for at støtte sin makker billigst muligt.

 

Hvis den anden modspiller ikke vælger at acceptere det utilstrækkelige bud, skal du som den fejlende rette din melding. Her er følgende muligheder:

•  Du kan rette dit bud til det laveste tilstrækkelige bud i din tidligere meldte farve. I ovenstående eksempel kan du rette fra 2 klør til 3 klør uden yderligere konsekvenser og meldeforløbet fortsætter.

•  Du kan rette til en tilsvarende melding med samme betydning og meldeforløbet fortsætter uden konsekvenser som ovenfor.

•  Du kan rette dit bud til pas eller en lovlig melding i anden farve, men med den konsekvens, at din makker skal passe resten af meldeforløbet.

•  Du må ikke melde Dobler eller Redobler uden, at det er en tilsvarende melding med samme betydning – som beskrevet under pkt. 2. Hvis det alligevel sker, skal buddet rettes til et tilstrækkeligt bud eller Pas og din makker skal igen passe resten af meldeforløbet.

Et eksempel på pkt. 2 er:

Nord åbner med 1 klør, Øst melder 1 spar og Syd svarer med 1 hjerter, idet han har overset Øst's melding. Vest accepterer ikke denne utilstrækkelige melding. Syd kan nu lovligt melde Dobler, da det er en tilsvarende melding - det er en negativ dobling, som viser 4-farve i hjerter med 6+ point. Hvis Syd i stedet havde meldt 2 hjerter, ville meldingen betyde en 5-farve med 10+ point. Denne regel med en tilsvarende melding er en tilføjelse i det nye regelsæt, som er indført i 2017. Den giver således den fejlende i særlige tilfælde mulighed for at redde sig ud af problemet på en billig måde uden yderligere konsekvenser.

opdateret d. 05. oktober 2017