Meldingen 2 klør - pointvisende svar

 

Åbningsmeldingen 2 klør viser en meget stærk hånd med 22+ point og inviterer til udgang (skal alertes). Meldingen siger intet om fordelingen af kortene. Makker skal svare. Der findes flere forskellige svarsystemer, men mange spiller med, at svarhånden starter med at vise sin pointstyrke med følgende meldinger:

•  2 ruder (0 – 2 point)

•  2 hjerter (3-6 point)

•  2 spar (7-9 point)

•  2 ut (10+ point)

Åbner skal også her huske, at der skal alertes, idet det er kunstige meldinger.

For den første meldings vedkommende får åbner at vide, at makker har højst 2 point. Hvis åbner har præcis 22 points, så er summen under de 25 point, som der kræves til udgang. Der er altså i dette tilfælde ikke så stor sandsynlighed for, at man kan komme i udgang og vinde kontrakten. Åbner kender præcis pointsfordelingen og er derfor ”kaptajn” i det videre meldeforløb.

De tre andre meldinger viser, at man skal i udgang, idet man har minimum 25 point tilsammen. Man skal derfor efter pointvisningen prøve at finde den rigtige farve eller sans. Men det er vigtigt, at begge parter ved, at meldingen ikke må standse, før man er kommet i udgang.

Den sidste melding siger endda noget mere – nemlig, at man har point nok til at søge efter en slemkontrakt. Der kræves normalt minimum 32 points for at kunne vinde en sådan kontrakt. Det har man her. Man bør derfor først finde kontraktens farve og herefter gå i spørgemelding efter esser (RKC 1430).

Opdateret d. 15. november 2011